TRV-RPS / RPS-TRV

 1. Digitaal abonnement 1 jaar

  8 nrs per jaar / 8 n°s par an
  • Geen papieren versie

   Met deze formule kiest u ervoor om wekelijks de digitale versie en bijlagen te lezen op smartphone, tablet en PC en geen papieren versie te ontvangen. U kan dit later altijd nog wijzigen. Meer info te vinden bij de abonnementsvoorwaarden.

  • Minimum looptijd van 8 nummers
   •  

    Lees het magazine online, via uw browser.

  € 282,05

De voordelen van een abonnement

 • U bent zeker dat u geen enkel nummer mist.
 • U krijgt steeds de beste prijs.
 • U krijgt uw nummers gratis in uw bus geleverd.
 • U heeft gratis toegang tot het digitale archief.
Terug naar boven

Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés :
Tweetalig vaktijdschrift voor begeleiders en adviseurs van rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen - Revue juridique bilingue

Het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS) is een tweetalig juridisch vaktijdschrift dat specifiek informeert over rechtsleer en rechtspraak in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, en waarin daarnaast ook het boekhoud-, financieel en fiscaal recht ruimschoots aan bod komen.

Met, naast grondig uitgediepte bijdragen, ook jaarkronieken van, onder meer, het vennootschaps-, verenigings-, fiscaal, financieel en boekhoudrecht. Uitgewerkte standpunten over hangende problemen. Actuele rechtspraak voorzien van begeleidende commentaar. En als afsluiter ''t Amendement' (waarin wetswijzigingen worden voorgesteld om ons recht voor de praktijk te verbeteren) of, bij gelegenheid, 'Het juiste woord' (een rubriek over het juiste gebruik van een woord, terminologische fouten of de correcte weergave van de term uit de andere landstaal).

Kortom, een kritisch-wetenschappelijk, multidisciplinair vaktijdschrift van hoog niveau, met bruikbare informatie voor de rechtspraktijk.

U ontvangt TRV-RPS 8 maal per jaar en hebt toegang tot de onlinedatabank van TRV-RPS op www.trv-rps.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (RPS-TRV) est une revue juridique bilingue dont l'objectif est d'informer spécifiquement de la doctrine et de la jurisprudence dans le domaine du droit des personnes morales et des sociétés, et dans laquelle une place importante est également consacrée au droit comptable, au droit financier et au droit fiscal.

RPS-TRV contient non seulement des contributions approfondies, mais également des chroniques annuelles, notamment en matière de droit des sociétés, de droit des associations, de droit fiscal, de droit financier et de droit comptable. Des positions circonstanciées sur des problèmes en suspens. La jurisprudence actuelle, analysée et commentée. Et, en guise de conclusion, 'l'Amendement' (dans lequel sont proposées des modifications législatives tendant à l'amélioration de notre droit pour la pratique) ou, occasionnellement, 'En bons termes' (une rubrique consacrée au bon usage d'un mot, aux erreurs terminologique ou à la concordance correcte d'un mot avec un terme issu de l'autre langue nationale).

En bref, une revue professionnelle critique, scientifique et multidisciplinaire de haut niveau, contenant des informations utiles pour la pratique juridique.

Les abonnés reçoivent RPS-TRV 8 fois par an et ont accès à la banque de données via www.rps-trv.be