Privacybeleid

 

Dit is de website van            Roularta Media Group - Abonnementenservice        

Ons postadres is            Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare        

Ons B.T.W.-nummer is            BE 434.278.896        

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).        

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik om aan uw vraag te kunnen beantwoorden. De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder).        

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik die na uw bezoek verwijderd worden.

Voor de website "abonnementen.be" hebben we geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.


Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?
  

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren        

 • per email: Info@abonnementen.be
 • per telefoon: 078 353.313
 • per fax: 078 353.314
 • per brief: Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare


Over communicatie per e-mail
        

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.        


Over communicatie per brief
        

Als u ons via het web uw postadres meedeelt,

 • kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. 
  NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.          


Over communicatie per telefoon
        

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web,

 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.          

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch op het nummer: 078 353.313,
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,
 • online:              http://www.robinsonlist.be/          


Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met:

 • Roularta Media Group
  Abonnementenservice
  Meiboomlaan 33
  8800 Roeselare